Wednesday, October 15, 2008

ชาฮ์ รุข ข่าน ได้ตำแหน่งดาราขวัญใจเด็กในปีนี้ สุดยอด

Date: Wed Apr 5 15:37:25 2006
ชาฮ์ รุข ข่าน ได้ตำแหน่งดาราขวัญใจเด็กในปีนี้ สุดยอด
สวัสดีครับเพื่อนๆ นกแลมาแล้วนี่เป็นหนึ่งในโครงการ พันธมิตรช่วยคุณกุ๊กไก่ครับ ในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ของ ชาฮ์ รุข ข่าน มานำเสนอให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันทุกวันหากหาได้ เพื่อที่จะ นำข้อมูลที่ได้ไปช่วยคุณ กุ๊กไก่ ในการทำเว็๋ป www.first-thai-srk.com ต่อไป ใครอยากช่วยเธอในการทำเว็ปไซต์ก็ให้เข้ามาเขียนไว้ในกระดานที่มีข่้าวจากโครงการได้เป็นประจำครับข้อมูลที่ได้มาคือจากการสำรวจ จาก 14 เมืองในอินเดียพบว่า ชาฮ์ รุข ข่าน (Shah Rukh Khan)ได้เป็นดาราหนังชายอินเดียที่ได้เป็นขวัญใจของเด็ก เป็นการสำรวจจากโทรทัศน์ช่องหนึ่งแต่ว่่าผลที่ได้ออกมานั้นยังมีราณี มุเขอร์จี (Rani Mukherjee )อีกคนที่ได้เป็นขวัญใจเด็กๆ คะแนนใกล้เคียงกัน และ มีอิชวารย่า ไร (Aishwarya Rai) ดาราดังบอลลีวู้ด และ ดาราระดับนานาชาติ ตามมาติดๆ โดยการสำรวจนี้มีชื่อว่า คนรุ่นใหม่ในปี 2005 จัดทำโดย Cartoon Network มีเด็กตอบแบบสอบถาม 8927 คน อายุในช่วง 7 - 19 ปี 20 % ออกเสียงให้ชาฮ์ รุข ข่าน ราณีได้16 % ผลการสำรวจยังมีไปถึงเรื่องสไตล์การใช้ชีวิตของเด็กๆ และ นิสัยด้วย เช่นการเพิ่มขึ้นของการใช้ เทคโนโลยี่ พบว่า 40 % ของเด็กใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ และเครื่องเล่น VCD-DVD มีใช้กันกว่า 50 % และ 74 % ต้องการมีมือถือที่มีกล้องรายการยอดนิยมในโทรทัศน์ 3 อันดับแรก มี เด็กๆ 79 % บอกว่า เด็กชอบรายการการ์ตูนมากที่สุด 34 % ชอบรายการกีฬา อีก 31 % ชอบดูหนังตกลงว่าจะำำเสนอเรื่อง ชาฮ์ รุข ข่านเป็นหลัก กลายเป็นเรื่องของเด็กๆ ไปเ้ลย นกแล งงบินไปงงไป

No comments: